Slide C O N T A C T Հետադարձ կապ Հասցե ՀՀ, Երևան 0014, Կոմիտաս 59,
«Ղազար» բիզնես կենտրոն
Աշխատանքային օրեր / ժամեր երկուշաբթի-շաբաթ 11։00-18։00 Be In Px +374 93 21 50 20 (English)
+374 93 21 50 26 (Հայերեն)
Հեռախոսահամար Me@Jonas.am Էլեկտրոնային հասցե